Ja, ik geef me op voor een Teens in Mission Outreach!

Aanmelden als: *
Voor welk Teens in Mission event meld je je aan? *
LET OP: Voor buitenlandse reizen het formulier invullen in het ENGELS
LET OP: aanmelden als deelnemer kan voor een buitenlandse reis als je 14+ bent!
LET OP: voor een buitenlandse reis moet je 21+ zijn om als coach mee te gaan!
Do you come with a (church)group? If yes, please fill in the name of your coach or groupmembers.
(Kom je met een (kerk)groep of coach? Zo ja, noteer hier de naam van je coach of de tieners van je groep)
+-

General information
(Algemene gegevens)

Gender (Geslacht) *
 +

Medical information
(Medische gegevens)

Are you a vegetarian? (Ben je vegetariër?) *
Do you have food allergy? (Heb je een voedselallergie?) *
Do you have other allergy? (Heb je andere allergieën?) *
Do you use medication? (Gebruik je medicijnen?) *

Emergency contactperson
(Contactpersoon in geval van nood)

Personal information
(Persoonlijke informatie)

Church background
(Kerkelijke achtergrond)

Graag willen we weten bij welke gemeente, kerk, huisgroep etc. je hoort.

Reference
(Referentie)

We zouden graag bij iemand informeren hoe jij in het geloof staat (een referentie inwinnen). Vb. voorganger/oudste van je kerk, de leider van je bijbel- of groeigroep etc.

Extra

Heb je een rijbewijs? *

Betalingsgegevens ¹

De gegevens worden niet aan derden verstrekt en zullen alleen ten doeleinde van Operatie Mobilisatie gebruikt worden. Voor aanvullende informatie zie: Privacy Policy Operatie Mobilisatie 

Met het afronden van je aanmelding ga je akkoord met bovenstaande informatie. 

Voor vragen over de financiën kan te allen tijde contact worden opgenomen met Operatie Mobilisatie via het telefoonnummer 0527- 615 607.

¹ Op het moment dat wij je aanmelding ontvangen hebben, verwerken wij dit in ons systeem. Indien van toepassing worden de kosten voor het event, in de maand voorafgaande, eenmalig afgeschreven. U wordt hierover vooraf opnieuw geïnformeerd. Voor vragen over de financiën kan te allen tijde contact worden opgenomen met Operatie Mobilisatie via het telefoonnummer 0527- 615 607. *
Veiligheid en bescherming van de tieners heeft onze hoogste prioriteit. Om deze reden willen we weten of je veroordeeld bent voor een misdaad of voor een seksueel delict. Hierbij verklaar ik dat ik niet ben veroordeeld voor enig strafbaar feit van lichamelijk letsel, mishandeling van personen die worden beschermd of die beledigd zijn tegen seksuele zelfbeschikking, tegen het leven of enige overtreding van de persoonlijke vrijheid of overeenkomstige strafbare feiten volgens het strafrecht van elk land en dat er geen strafrechtelijke procedure tegen mij is of is ingesteld. In het kader van deze verklaring verplicht ik mijzelf om de instelling onmiddellijk op de hoogte te brengen als er een aanleiding is tot dergelijke (voorlopige) procedure. Voor vragen over de financiën kan te allen tijde contact worden opgenomen met Operatie Mobilisatie via het telefoonnummer 0527- 615 607. *